Fusie vereniging

Indien verenigingen gaan fuseren, dient dit voor 1 april van het lopende seizoen gemeld te worden via dit formulier. Met dit formulier moeten de volgende documenten meegestuurd worden:

- Notulen van de fusievergadering
- De statuten die gelden voor de (fusie)vereniging (goedgekeurd door de notaris)
- Inschrijving/overschrijving KvK

Wanneer wij deze documenten hebben ontvangen zullen wij de fusie verder in gang zetten.

Klik hier voor belangrijke informatie vanuit sportlink. 

Voor vragen kan er met ons contact opgenomen worden.