Locaties

Zoal bij de informatie over het RTC is aangegeven, streeft het NHV ernaar om per RTO-gebied één RTC te realiseren. Omdat ontwikkelingen t.a.v. RTO’s nog in beweging zijn en omdat het NHV per RTO-gebied meerdere HandbalScholen kent, zullen niet alle ontwikkelingen parallel lopen.

Vanaf 1 september 2016 gaan we werken aan de realisatie van RTC's. Zolang in bepaalde gebieden nog geen RTC gerealiseerd is, zullen de talenten de extra trainingen bij HandbalScholen volgen.

Regionale   Topsport
Organisatie (RTO):

HandbalScholen in deze regio:

RTC-locatie:

Noord

Handbalschool Groningen

Carmel Handbalschool Drenthe

Emmen

Oost

Handbalschool Twente

Carmel Handbalschool Salland

Handbalschool Gelre

in ontwikkeling

Noordwest

Handbalschool Noord Holland

Handbalschool Amstelland

Alkmaar

Utrecht

Handbalschool Utrecht

in ontwikkeling

Metropool

Handbalschool Haaglanden

Handbalschool Rijnmond

Kwintsheul

Zuid

Handbalschool Brabant

Goirle

Limburg

Handbalschool Graag Huyn

Handbalschool Valuas

Sittard/Venlo