Official Portal

Official Portaal      

Het Sportlink Official Portaal is er voor wedstrijdofficials en de overige officials. Officials kunnen op ieder moment in de OP zien bij welke wedstrijden zij zijn aangesteld om daar te fluiten of te rapporteren.  Ook kan via het official portaal wedstrijdprogramma’s worden opgehaald en contactgegevens worden opgezocht.

Inloggen op het Official Portaal