Hoe kan ik licentiepunten behalen?

Stappenplan per categorie

A - Actief als trainer
Geef aan het einde van het seizoen door waar je hebt getraind en welk team via het onderstaande e-mailadres

B - Bijscholingen
Stap 1; Je wilt de licentie behouden
Stap 2; Je gaat opzoek naar een bijscholing die in de onderstaande lijst staat (overzicht)
Stap 3; Je schrijft je in voor een bijscholing
Stap 4; Je volgt de bijscholing
Stap 5; Je dient een bewijs van deelname in via het onderstaande e-mailadres
Stap 6; Je ontvangt een bevestiging van het aantal punten

C - Verzorgen van scholingen
De punten worden door de bond aan je toegekend, zodra de scholing is geweest.

D - Ondersteunen van kader in opleiding
Stap 1; Je wilt de licentie behouden
Stap 2; Je gaat opzoek naar een trainer/scheidsrechter in opleiding
Stap 3; Je geeft aan dat je zijn/haar praktijkbegeleider wilt zijn
Stap 4; je begeleidt deze cursist tijdens de opleiding
Stap 5; Je dient een bewijs van deze samenwerking via het onderstaande e-mailadres
Stap 6; Je ontvangt een bevestiging van het aantal punten

Elk seizoen zal hieronder aangegeven worden welke workshops/bijeenkomsten/scholingen er gegeven worden en hoeveel punten dit oplevert. Heb je een workshop etc. die niet in het onderstaande lijstje staat maar volgens jou wel in aanmerking zou kunnen komen voor licentiepunten, geeft dat het onderstaande aan ons door via opleidingen@handbal.nl:

  • Naam organisator
  • Thema
  • Docenten/experts die scholing verzorgen
  • Niveau (bij)scholing (niveau KSS, breedtesport, wedstrijdport, topsport)
  • Doelgroep (trainers, medische begeleiding, bestuurders enz.)
  • Bewijs van deelname (vereiste)

Een commissie zal bepalen of de workshop (etc.) in aanmerking komt voor licentiepunten en of deze op de website wordt gepromoot.

Overzicht 2018 / 2019 door het NHV georganiseerd:

Het NHV probeert elk seizoen minimaal 4 bijeenkomsten te plannen waar je licentiepunten mee kunt verdienen.
Daarnaast willen we vanaf heden ervoor zorgen dat de bekendmaking op deze plek plaatsvind en ruim van te voren.

Dialoog tussen scheidsrechters. coaches en waarnemers. (alleen voor eredivisie of BENE-league trainer/coaches) 
09.30 - 09.35  Opening door de directeur van het NHV, Sjors Röttger
09.35 - 10.35  Presentatie door Mario v.d. Ende, oud KNVB scheidsrechter
10.40 - 11.40  Dialoogsessie: Wat verwachten wij over en weer van elkaar ten aanzien van ‘houding en gedrag’
11.40 - 12.15  Deel 1 bespreken wedstrijdfragmenten.
                     In kleine groepen bestaande uit trainers, scheidsrechters en waarnemers zullen spelsituaties besproken worden en de
                     interpretatie vanuit de verschillende invalshoeken
12.15 - 12.45  Lunch
12.45 - 13.30  Deel 2 vervolg bespreken wedstrijdfragmenten
13.30 - 14.00  Afspraken inzake:
                     - Vervolg
                     - Uitwisselen videobeelden
                     - Evaluatie wedstrijdbeelden
                     - Randvoorwaarden zoals wederzijds respect
14.00             Afsluiting door Ron van Vliet TopsportPlatform

10 november in het midden van het land
Inschrijven via c.van.dijk@handbal.nl voor 28 oktober. Deze bijeenkomst levert 2 licentiepunten op.

Door het IHF/EHF georganiseerd:

Developing great handball players all over the world
8 - 10 januari in Munich meer informatie www.coaches.handball19.com
Deze bijeenkomst levert 4 licentiepunten op.

De volgende bijscholingen academie voor sportkader geven 1 licentiepunt:

* Stay cool under pressure
* 4 inzichten van trainerschap
* Herkennen en voorkomen grensoverschrijdend gedrag
* Trainen en coachen van jongeren met autisme
* Inzicht in trainer-sporter-interactie
* Sporters met een auditieve / communicatieve beperking
* Sporters met gedragsproblematiek
* Sporters met een verstandelijke beperking
* De kansen van 50+ sport
* Sporters met een visuele beperking
Klik hier om je in te schrijven voor één van de workshop van academie van sportkader.


De volgende bijscholingen NLcoach geven licentiepunten:

Monitoring van trainersbelasting en herstel en het maken van passende trainingsprogramma's:
31 oktober in Doorn
7 november in Doorn
Klik hier om je in te schrijven. Deze bijeenkomst levert 2 licentiepunten op.

Optimaliseren van mentaal herstel
1 november in midden Nederland
15 november in midden Nederland 
Klik hier om je in te schrijven. Deze bijeenkomst levert 2 licentiepunten op.

Praktisch trainen en coachen met Action Type
15 november in Erp
22 november in Erp
29 november in Erp
6 december in Erp
13 december in Erp
Klik hier om je in te schrijven. Deze bijeenkomst levert 2 licentiepunten op.

Agile Sport coaching
5 november in Doorn
Klik hier om je in te schrijven. Deze bijeenkomst levert 2 licentiepunten op.

Nationaal coach congres 'De excellerende sportcoach"
14 december op papendal in Arnhem
Klik hier om je in te schrijven. Deze bijeenkomst levert 3 licentiepunten op.

 

Overige bijscholingen

1 licentiepunt Scholing Mark Schuls: "Introductie in de sportpsychologie. 9 januari Groningen of 15 februari 2019 Heerenveen (van 15:00-17:00u) 
Inschrijven kan via: https://www.tiptop-sport.nl/product/introductie-sportpsychologie-voor-coaches-groningen/

2 licentiepunt (B7) Scholing Mark Schuls: "Leerlijn mentale training'. 13 januari 2019 (van 13:00-16:30u) te Groningen
Inschrijven kan via: https://www.tiptop-sport.nl/product/workshop-voor-coaches/

Sport Vlaanderen; dag van de trainer 15 december in Gent Klik hier om je in te schrijven. Deze bijeenkomst levert 2 licentiepunten op.