Onderzoek

In het voorjaar van 2017 heeft het NHV onderzoek uitgevoerd onder jongens tussen 11 en 14 jaar. Wat is hun drijfveer en hoe ziet hun belevingswereld eruit? Via “context mapping sessies” is dit voor handballende jongens, gestopte handballers en niet-handballers in kaart gebracht. Daarnaast is onderzocht wat de ambities, behoeften en knelpunten zijn van de handbalverenigingen in Nederland. Ook is er gekeken naar het aanbod voor jongens binnen andere handballanden en binnen andere sporten.

Daarnaast blijken ook de fysieke, sociale en mentale verschillen tussen jongens en meisjes van belang en tenslotte hebben we vandaag de dag te maken met de generatie ‘millennials’, die duidelijk andere waarden heeft dan vorige generaties!

 Met al deze inzichten is vervolgens een activiteitenprogramma opgesteld voor de komende paar jaar.